หอเกียรติยศ - เวิลด์ 126

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Beast Masters
วันที่ 16.05.2022 เวลา 09:29

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
onmylove
วันที่ 11.04.2022 เวลา 17:56

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Lanc
วันที่ 06.03.2022 เวลา 18:59

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Snyltarn
วันที่ 26.04.2022 เวลา 15:10

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Snyltarn
วันที่ 11.03.2022 เวลา 09:07

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Boggy.
วันที่ 04.06.2022 เวลา 00:09

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Say My Name
วันที่ 13.05.2022 เวลา 09:06

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
metsuke
วันที่ 10.03.2022 เวลา 21:41

รางวัลประจำวันจาก 2022-06-24

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
SRunner

ผู้สนับสนุนประจำวัน
maddrick

นักปล้นสะดมประจำวัน
NukesOnDemand

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
Beast Masters

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
King of darknes